AKILLI ŞEHİRLER ŞÛRASI VE ÇALIŞTAYI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin akıllı şehirler konusunda mevcut durumunun tespiti, yol haritasının oluşturulması ve bunun işletilmesi konusunda Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve bu iki üniversitenin teknoparkları bünyesinde alanında uzman akademisyenlerin, Şura Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi - Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politika Kurulu’nun ortak çalışması ile Akıllı Şehirler Eylem Planının hazırlanması çalışmalarına başlanmıştır.

Bu kapsamda 19 Ocak 2022 tarihinde Kocaeli Kongre Merkezinde Akıllı Şehirler Şurası ve Çalıştayı düzenlenmiştir. Düzenlenen çalıştayda söz konusu sürecin daha etkin ve verimli sürdürülebilmesi için Akıllı Şehirler adına Marmara Belediyeler Birliği ve yerel paydaşlar ile ortak akılda buluşularak, geçmiş deneyimler, mevcut durum, gelecek planlamaları ile iyi uygulama örnekleri ele alınmıştır.

“Akıllı Şehir” çalıştayının odak grup temaları aşağıda belirtilen yedi farklı başlık temelinde akademisyenler, devlet kurum ve kuruluşları, özel kurum ve kuruluşların bir araya gelmesi ile ortak akılda buluşulması, beyin fırtınasının gerçekleştirilmesi, potansiyel ve temel sorunların konuşularak çözüme gidilmesi şeklinde gerçekleştirilmiştir.

1. Yerel Yönetimlerde Akıllı Şehir Uygulamaları

2. E-Hizmetler ve Veriye Dayalı Şehir Yönetimi

3. Akıllı Ulaşım

4. Akıllı Çevre

5. Akıllı Şehirlerde Gençlik, Spor ve Eğitim

6. İnsan Odaklı Akıllı Şehir

7. Altyapı ve Afet Yönetimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şura
  • Kocaeli Valiliği
  • Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
  • Kocaeli Üniversitesi
  • Gebze Teknik Üniversitesi
  • Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
  • Kocaeli Ticaret Odası
  • Kocaeli Sanayi Odası
  • Kent Konseyi
  • MARKA
  • Bilişim Vadisi
Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım